Филиалдык тармак

Ысык-Көл областы

Аты

Дарек

Иш тартиби

Кассанын режими

Телефону

Балыкчы филиалы Балыкчы ш.,
Курмашев көч, 59/61
Дш-Жм: 08:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Иш: 09:00-14:00
Тыныгуусуз 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-17:00
Тыныгуу: 12:00-13:00
Иш: 09:00-14:00
Тыныгуусуз 12:00-13:00
0 (3944) 5 10 25
"Чолпон-Ата"
№ 053-04-27
Чолпон-Ата ш.,
Совет көч., 19
Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-17:00
Тыныгуу: 12:00-13:00
0 (3943) 624 80
"Кара-Коо"
№ 053-04-25
Кара-Коо а., Батыркан көч., 40 Дш-Жм: 8:30-17:30 Тыныгуу: 12:00-13:00 Дш-Жм: 9:00-16:30 Тыныгуу: 12:00-13:00 0 (3947) 951 24
"Кочкор"
№ 053-04-111
Кочкор айылы,
Омуров көч., 30
Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-17:00
Тыныгуу: 12:00-13:00
0 (3535) 507 31
"Боконбаево"
№ 053-04-23
Боконбаево а.,
Ленин көч., 55
Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-17:00
Тыныгуу: 12:00-13:00
0 (3947) 9 11 85
"Чаек"
№ 053-14-81
Чаек а.,
Э. Матыев көч., 116
Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-16:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
"Ананьево"
№ 053-04-22
Ананьево а, Совет көч., 50 Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-16:00
Тыныгуу: 12:00-13:00
0 (943) 481 12
Каракол филиалы Каракол ш., Орозов көч. 16 Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуусуз
Дш-Жм: 9:00-17:00
Тыныгуусуз
+996 (3922) 5-15-08
"Ак-Тилек"
№ 053-03-19
Каракол ш., Торгоев көч., 43, батир 2-3 Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуусуз
Иш: 09:00-13:00
Тыныгуусуз
Дш-Жм: 9:00-17:00
Тыныгуусуз
Иш: 09:00-13:00
Тыныгуусуз
0 (3922) 549 31
"Тюп" № 053-03-16 Түп а., Элебаев көч., 73 Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-16:00
Тыныгуу: 12:00-13:00
0 (3945) 2-83-65
"Барскоон"
№ 053-03-15
Барскоон а., Ленина көч., 130/3 Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-16:00
Тыныгуу: 12:00-13:00
0 (3946) 262 10
"Кызыл-Суу"
№ 053-03-14
Кызыл-Суу а., Б.Ибраев көч, 64 Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-16:00
Тыныгуу: 12:00-13:00
0 (3946) 525 41
"Ак-Суу"
№ 053-03-11
Теплоключенка а., Кадыр-Аке көч. Дш-Жм: 08:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-16:00
Тыныгуу: 12:00-13:00
0 (3948) 919 80