Филиалдык тармак

Нарын областы

Аты

Дарек

Иш тартиби

Кассанын режими

Телефону

Кочкор филиалы Кочкор айылы,
Омуров көч., 30
Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Иш: 10:00-14:00
Тыныгуусуз
Дш-Жм: 9:15-16:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Иш: 10:00-14:00
Тыныгуусуз
0 (3535) 507 31
"Чаек"
№ 053-14-81
Чаек а.,
Э. Матыев көч., 116
Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:15-16:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Нарын филиалы Нарын ш., Кулумбаев көч., 17/a Дш-Жм: 8:30-17:30 Тыныгуу: 12:00-13:00 Дш-Жм: 9:00-16:30 Тыныгуу: 12:00-13:00 0 (3522) 5 01 17
"Казарман"
№ 053-01-03
Казарман а., Жээналиева көч. 51 Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-16:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
0 (3738) 501 65
"Нарын-Береке"
№ 053-01-101
Нарын ш., Сагымбай Орозбак уулу көч., 46а
Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00

Дш-Жм: 9:00-16:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
03522 5 69 38
"Баетово"
№ 053-01-02
Баетов а., Манас көч., 23 Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-16:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
0 (3537) 911 63
"Ат-Башы"
№ 053-01-01
Ат-Башы а.,
М. Омуракунов көч.159/2
Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-16:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
0 (3534) 215 37