Филиалдык тармак

Жалал-Абад областы

Аты

Дарек

Иш тартиби

Кассанын режими

Телефону

Ноокен филиалы Кочкор-Ата ш., Гагарин көч. Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
Дш-Жм: 9:00-16:30
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
0 (3734) 530 48
"Ак-Бата"
№ 053-02-96
Жаңы-Арык а.,
Турдалиева көч.
Дш-Жм:8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Иш:9:00-13:00
Тыныгуусуз
Дш-Жм: 9:00-16:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
0 (550) 446 621
"Кызыл-Жар"
№ 053-15-87
Уч-Коргон а/ө, Гадиев көч Дш-Жм: 08:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-16:00
Тыныгуу: 12:00-13:00
"Шамалды-Сай"
№ 053-15-86
Шамалдысай шаар тибиндеги кыштак (п.г.т.),
Ленин көч., 23, батир 2
Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-16:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
"Майлуу-Суу"
№053-15-85
Майлуу-Суу ш., Ленин көч. 69/3 Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-16:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
0 (3744) 500 01
"Масы"
№ 053-15-84
Масы а.,
Ленин көч., 3, батир 1
Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
Дш-Жм: 9:00-16:30
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
0 (3734) 500 41
Жалал-Абад филиалы Жалал-Абад ш., Токтогул көч., 40 Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-15:00
12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-17:00
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-15:00
12:00-13:00
0 (3722) 5 21 07
"Каныкей"
№053-02-97
Жалал-Абад ш., Ленин көч.
(Соода Борбору "Каныкей")
Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-15:00
12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-16:00
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-15:00
12:00-13:00
0(3722) 2-00-83
"Алга"
№ 053-02-94
Жалал-Абад ш.,
Чехов көч.
Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Иш: 9:00-15:00
12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-16:00
Тыныгуу: 12:00-13:00
Иш: 9:00-15:00
12:00-13:00
"Базар-Коргон"
№ 053-02-07
Базаркоргон а.,
Текебаев көч.
Дш-Жм: 8:30-16:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
Дш-Жм: 9:00-16:00
Тыныгуу: 12:00-13:00
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
0 (3736) 502 94
"Октябрьское"
№ 053-02-06
Октябр а., Гагарин көч., 42 Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Иш: 9:00-15:00
12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-16:00
Тыныгуу: 12:00-13:00
Иш: 9:00-15:00
12:00-13:00
0 (3748) 320 22
"Сузак"
№ 053-02-05
Сузак а., Дакан Палван көч. Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Иш: 9:00-15:00
12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-16:00
Тыныгуу: 12:00-13:00
Иш: 9:00-15:00
12:00-13:00
0 (3748) 502 38
"Кенч"
№ 053-02-04
Жалал-Абат ш., Ленин көч., 34 Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-15:00
12:00-13:00
Дш-Жм: 09:00-16:00
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-15:00
12:00-13:00
0 (3722) 2-67-62
Токтогул филиалы Токтогул ш.,
Малгараев көч.,1
Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
Дш-Жм: 9:00-16:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
0 (3747) 502 36
"Терек-Суу"
№ 053-12-75
Терексуу а.,
Чотоев көч., 40
Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:30-16:00
Тыныгуу: 12:00-13:00
"Озгоруш"
№ 053-12-109
Озгоруш а.,
Кармышаков көч., 7/1

Дш-Жм: 9:00-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00

Дш-Жм: 09:00-16:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
"Уч-Терек"
№ 053-12-73
Учтерек а., Базар Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:30-16:00
Тыныгуу: 12:00-13:00
"Кара-Куль"
№ 053-12-72
Кара-куль ш.,
Ленин көч.,8/72.
Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-16:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
0 (3746) 522 76
Кербен филиалы Кербен ш.,
Уметалиев көч.
Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-12:00
Тыныгуусуз
Дш-Жм: 9:00-16:30
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-12:00
Тыныгуусуз
0 (3742) 5 04 36
"Кара-Жыгач"
№ 053-09-59
Каражыгач а., Чарба көч. Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:30-16:00
Тыныгуу: 12:00-13:00
"Таш-Кумыр"
№ 053-09-58
Ташкумыр ш., Строитель көч. Дш-Жм: 08:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Дш-Жм: 9:00-16:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
"Ала-Бука"
№ 053-09-57
Ала-Бука а., Т. Сартмамбетов көч. Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
Дш-Жм: 9:00-16:30
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
0 (3741) 5 02 43