Бизнес-кардарларга

Банктык Эсеп

Биз кардарларыбызга пайдалуу шарттарда талап боюнча төлөнүүчү эсепбин жана эсептешүү эсебин пайдалуу шарттарда ачууну жана жүргүзүүнү сунуш кылабыз.

Банкыбызда тейлөөнүн артыкчылыктары:

  • Эсептешүү-кассалык тейлөөгө пайдалуу тарифтер;
  • Кеңири филиалдык тармак – бүткүл Кыргызстан боюнча 100 ашык филиалдар жана сактык кассалар.

Эсепти ачуу сизге төмөнкүлөргө жол берет:

  • Акча каражаттарын ишенимдүү жана коопсуз сактоого;
  • Банктын ар кайсы филиалынан өз эсебиңизден керектүү каражаттарын чыгарып алууга;
  • Накталай эмес тартипте келген каражаттарын эсепке чегерүү;
  • Клиринг, гросс системалары аркылуу КР аймагы боюнча улуттук валютада эсептен накталай эмес акча которууларды иш жүзөгө ашыруу;
  • Банктын ичинде которууларды иш жүзөгө ашыруу;
  • Накталай чет өлкөлүк валютасын алмаштыруу операциялары;
  • Эсеп боюнча көчүрмөнү алуу.

Банктык кызматтарына "Компаньон банкы" жактын тарифтери:  

Юридикалык жактар Жеке ишкерлер үчүн Компаньон Банкы ЖАКтын базалык тарифтери

Жеке ишкерлер үчүн банк эсебин ачуу үчүн зарыл документтердин тизмеси

Юридикалык жактар үчүн банк эсебин ачуу үчүн зарыл документтердин тизмеси