Бизнес-кардарларга

Банктык Эсеп

Биз кардарларыбызга пайдалуу шарттарда талап боюнча төлөнүүчү эсепбин жана эсептешүү эсебин пайдалуу шарттарда ачууну жана жүргүзүүнү сунуш кылабыз.

Банкыбызда тейлөөнүн артыкчылыктары:

  • Эсептешүү-кассалык тейлөөгө пайдалуу тарифтер;
  • Кеңири филиалдык тармак – бүткүл Кыргызстан боюнча 100 ашык филиалдар жана сактык кассалар.

Эсепти ачуу сизге төмөнкүлөргө жол берет:

  • Акча каражаттарын ишенимдүү жана коопсуз сактоого;
  • Банктын ар кайсы филиалынан өз эсебиңизден керектүү каражаттарын чыгарып алууга;
  • Накталай эмес тартипте келген каражаттарын эсепке чегерүү;
  • Клиринг, гросс системалары аркылуу КР аймагы боюнча улуттук валютада эсептен накталай эмес акча которууларды иш жүзөгө ашыруу;
  • Банктын ичинде которууларды иш жүзөгө ашыруу;
  • Накталай чет өлкөлүк валютасын алмаштыруу операциялары;
  • Эсеп боюнча көчүрмөнү алуу.

Банктык кызматтарына "Компаньон банкы" жактын тарифтери:  

Жеке ишкерлер жана юридикалык жактар үчүн негизги тарифтер.

Юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн банк эсебин ачуу үчүн зарыл документтердин тизмеси

Банк эсебинин башкы келишимин түзүү үчүн коомдук оферта (13.05.2022 тартып жарактуу)

Банк эсебинин башкы келишимин түзүү үчүн коомдук оферта (16.01.2023 тартып жарактуу)