kompanion-logo

    • Бизнеске
  • Банк кепилдиги

Банк кепилдиги

Милдеттенмелерди аткаруунун натыйжалуу жана ишенимдүү жолу

Банк кепилдиги төмөнкү мүмкүнчүлүктөрдү берет:

  • Мамлекеттик жана муниципалдык деңгээлдеги буйрутма берүүчүлөр үчүн товарларды жеткирүүгө (кызмат көрсөтүүгө) катышуу
  • Банк кепилдиги ушул милдеттенменин камсыздоочусу болуп калгандыктан, контрагенттен товардык кредит алуу
  • Келишимге ылайык товарды жеткирип берүү (кызмат көрсөтүү) үчүн акча суммасын төлөө мөөнөтүн банктык гарантия берилген мөөнөткө узартууну алуу
  • Банк кепилдиги буйрутма берүүчү менен аткаруучунун ортосунда мүмкүн болгон бардык тобокелдиктерди бөлүштүрөт
  • Банк кепилдиги мезгилдүү жана аванстык төлөмдөр менен байланышкан тобокелдиктердин буйрутма берүүчүсүн коргойт
  • Банктык кепилдиктин болушу аткаруучунун негизги келишимде каралган милдеттенмелерди аткаруу дараметин айгинилейт
  • Банк кепилдигинин наркы кредиттик өнүмдөрдүн наркынан төмөн.

Валюта: KGS
Кепилдиктин минималдуу суммасы:
Акча каражаттарын/депозитти күрөөгө койгондо – 5 000 сом.
Кыймылсыз мүлктү/кыймылдуу мүлктү күрөөгө койгондо – 5 000 сом.
Мөөнөтү: кепилдик берилген милдеттенменин мөөнөтүнө жараша болот.
Камсыздандыруу: акча каражаттары / депозит же кыймылсыз мүлк / кыймылдуу мүлк.

Кайрылуу калтыруу