kompanion-logo

Банктын реквизиттери

Cом менен төлөмдөр үчүн

Кыргыз Сомдо төлөмдөр үчүн

«Компаньон Банк»ЖАК
Кыргыз Республикасы, 720044
КР УБдагы корреспонденттик эсеби:

1013810003780106

БИК 113001

ИНН 01210200410119

ОКПО: 23672096

Чет элдик валютада төлөмдөр үчүн

«Компаньон Банк»ЖАК

Кыргыз Республикасы, 720044
Шота Руставели к., 62, Бишкек
SWIFT коду: KOMPKG22

Компаньон Банкы ЖАКтын корреспондент банктары

Аталышы

SWIFT - code

Акча бирдиги

Эсеп номери

Landesbank Baden-Wurttemberg, Stuttgart, Germany

SOLADEST

EUR

2809577

Bank of Communications, Shanghai, China

COMMCNSHSHI

CNY

310899991010003067120

KB Kookmin Bank, Seoul, Korea Intermediary Bank: JPMorgan Chase Bank N.A., NY, USA, SWIFT: CHASUS33

CZNBKRSE

USD

8D1-8USD-01-5

«Банк «МБА – МОСКВА» ООО, Москва, Российская Федерация

BIC 044525502, Acc №30101810000000000502 in Central Bank of RF by CFD

RUB

30111810600000003335

«Банк «МБА – МОСКВА» ООО, Москва, Российская Федерация

KCJBKZKX

KZT

KZ508562013111651953