kompanion-logo

    • Жеке кардарлар үчүн
  • Карталар

Дебет карталары

Фото карты

«Жеке жактар үчүн»

Жеткиликтүү жана ишенимдүү төлөм картасы
Фото карты

Пенсионердин Элкарт картасы

Пенсия картага дароо түшөт
Фото карты

Элкарт эмгек акы картасы

Коммерциялык жана бюджеттик уюмдардын кызматкерлери үчүн төлөм картасы
Фото карты

Окуучунун Элкарт картасы

Бишкек шаарындагы мектеп окуучулары үчүн
Фото карты

«Социалдык төлөмдөр»

Социалдык төлөмдөрдү жана акчалай компенсацияларды алуу үчүн Элкарт картасы