Бизнес-кардарларга

ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ

ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ 

Интернет-эквайринг - бул интернет сайттары жана мобилдик тиркемелер аркылуу товарлар жана кызматтар үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу мүмкүнчүлүгү . Бул кызмат сатуучуга төлөмдү кабыл алууга, ал эми сатып алуучуларга сатып алууларды Интернет аркылуу ЭЛКАРТ карталары боюнча төлөөгө мүмкүнчүлүк берет. 

Сервис менен ким колдоно алат? 

 • Интернет аркылуу товарларды жана кызматтарды төлөө үчүн бардык банктардын ЭЛКАРТ карталарынын ээлери.
 •  Кардарлардан Интернет аркылуу төлөмдөрдү  кабыл алуу үчүн соода-сервистик ишканалар.

Соода ишканалары үчүн артыкчылыктар: 

 • Онлайн сатып алуулар 24/7/365
 • Сатуу каналын кеңейтүү
 • Жаңы кардарлардын агымы
 • Заманбап төлөм ыкмасы
 • Коопсуз төлөмдөр

Карта ээлери үчүн артыкчылыктар: 

 • Онлайн сатып алуулар 24/7/365
 • Коопсуз төлөмдөр
 • Ыңгайлуу жана тез төлөө ыкмасы

Карта ээлери үчүн тарифтер: 

 Жеке жактар үчүн ЭЛКАРТ   төлөм карталарын тейлөө үчүн тарифтер

 ЭЛКАРТ картасын колдонуу менен интернет аркылуу төлөм жасоонун эрежелери

Соода-сервистик ишканалар үчүн тарифтер 

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

 ССИ үчүн комиссия

Карта ээлери үчүн комиссия

1

Кызматка туташуу акысы

акысыз

колдонулбайт

2

Ар ай сайын комиссия

0 сом

колдонулбайт

3

Бир транзакция үчүн комиссия:

3.1.

ЭЛКАРТ

Сатып алуунун суммасынан

1,5%

0%

Кызматты соода-сервистик ишканага кантип кошууга болот?

 1. Арыз жана документтер менен Компаньон Банкынын кеңселерине кайрылуу зарыл;
 2. Банк эсебин ачуу керек;
 3. Келишим түзүү керек.

Документтердин тизмеси:

 1. Арыз;
 2. Банк эсебин ачуу үчүн документтердин топтому (эгер эсеп ачыла элек болсо);
 3. Жаңыланган уюштуруу документтердин топтому;
 4. Интернет тармагында коммерциялык иш жүргүзүү укугун ырастаган документтер (эгер бар болсо. 
 5. Банктын талабы боюнча башка документтер.

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

 ССИ үчүн комиссия

Карта ээлери үчүн комиссия

1

Кызматка туташуу акысы

акысыз

колдонулбайт

2

Ар ай сайын комиссия

0 сом

колдонулбайт

3

Бир транзакция үчүн комиссия:

3.1.

ЭЛКАРТ

Сатып алуунун суммасынан

1,5%

0%