Реквизиттер

Реквизиттер

БАЙЛАНЫШТАР

«Компаньон Банк» ЖАК
Кыргыз Республикасы, 720044
Шота Руставели к., 62, Бишкек
Тел.: +996 (312)  33 88 00 

e-mail: office@kompanion.kg, банктык кызматтарды көрсөтүү жана тейлөө боюнча - info@kompanion.kg.

БАНК РЕКВИЗИТТЕРИ

Кыргыз Сомдо төлөмдөр үчүн

«Компаньон Банк» ЖАК
Кыргыз Республикасы, 720044
КР УБдагы корреспонденттик эсеби: 1013810003780106

БИК 113001

ИНН 01210200410119

ОКПО: 23672096

 

Чет элдик валютада төлөмдөр үчүн

«Компаньон Банк» ЖАК
Кыргыз Республикасы, 720044
Шота Руставели к., 62, Бишкек
 SWIFT коду: KOMPKG22

 

«Компаньон Банк» ЖАК корреспонденттик банктары

Наименование 

SWIFT - code

Валюта

Номер счета 

Landesbank Baden-Wurttemberg, Stuttgart, Germany (Европа экономикалык аймагынын (ЕЭА) өлкөлөрүнөн, Швейцариядан жана Улуу Британиядан келген төлөмдөр үчүн гана.)

SOLADEST

EUR

2809577

Bank of Communications, Shanghai, China

COMMCNSHSHI

CNY

310899991010003067120

KB Kookmin Bank,             

Seoul, Korea

via JPMorgan Chase Bank N.A., NY, USA, SWIFT: CHASUS33

CZNBKRSE

USD

8D1-8USD-01-5

«Банк «МБА – МОСКВА» ООО,
Москва, Российская Федерация 

БИК 044525502, Корр/счет №30101810000000000502 в
ГУ Банка России по ЦФО

RUB

30111810600000003335

АО «Банк ЦентрКредит»,

Алматы, Республика Казахстан

KCJBKZKX

KZT

KZ508562013111651953


КОМПЛАЕНС-КӨЗӨМӨЛҮ