Кредиттер

Кичи жана орто бизнеске кредиттер

Бизнести өнүктүрүүгө ишкерлер үчүн

  • «Бизнес–кредит» – бизнести өнүктүрүүгө мүлктү күрөөгө коюусуз тез кредит
  • «Кредиттик линия» - жүгүртүү каражаттарын толуктоо үчүн, анын ичинен бизнес-циклдин муктаждыктарын жана сезондук керектөөлөрдү каржылоо үчүн  жалпы кредиттик линиянын чегинде кредит берүү
Пайыздык чен 20,5% башталат*
Валютасы cом
Кредиттин мөөнөтү 3 айдан 60 айга чейин
Кредиттин суммасы 8 500 000 сомго чейин
Камсыздоо Кепилдик жана/же кыймылдуу мүлк жана/же кыймылсыз мүлк. 

*Акция алкагында натыйжалуу пайыздык чен 22,69% башталат

100 000 сомго чейин бизнести өнүктүрүүгө күрөөсүз жана кепилдик берүүчүсүз кредит  - кредит алуу үчүн өтүнмөнүн жазылган күнүнөн тартып 12 ай ичинде алгылыктуу кредиттик тарыхы менен кардарлар үчүн гана. Кайталап кайрылган кардарлар үчүн кредиттин максималдуу суммасы 250 000 сомду түзөт.

Эгер сиздин күрөө камсыздоо керектүү кредиттин суммасын алууга жетишсиз болсо, сизде «Гарантиялык фонд» КАКнан кепилдик алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. 

Толук маалымат үчүн жана кредиттин толук баасын эсептөө үчүн, анын ичинен  эффективдүү пайыздык чен жана кредит алууга байланыштуу кардардын бардык чыгымдары тууралуу биздин филиалдарга жана сактык кассаларга кайрылыңыз. 

Кредит алуу үчүн керек документтер:

  • Кредит алуучунун, кепилдин жана күрөө берүүчүнүн паспорту;
  • Кредитти төлөө булагына байланыштуу кредит алуучунун жана кепилдердин кирешелерин ырастоочу документтер-патент, ЖИ күбөлүгү, акыркы 3 ай үчүн айлык акы жөнүндө маалымкаты ж.б.;
  • Берилген күрөө мүлкүнүн түрүнө байланыштуу күрөө мүлк документтери – кыймылсыз мүлктүн техникалык паспорту, кыймылсыз мүлктүн укук белгилөөчү документтери, транспорттук унааны каттоо тууралуу күбөлүгү ж.б.;
  • Банктын талабы боюнча кредиттин түрүнө байланыштуу башка документтер.

Кредиттик келишимди түзүүгө карата коомдук оферта

«Компаньон Банкы» ЖАК кардарларынын жөнөкөй электрондук колтамганы колдонуу эрежелери

Өтүнмөнү толтуруу

Насыянын наркын эсептөө

мес.

Насыяны төлөө графиги

Бул эсептөөлөр мисал катары келтирилген. Насыянын так эсептөөлөрүн насыя адистерибизден ала аласыз

Өтүнмөнү толтуруу