Корпоративдик маданият

Компаньон Банкынын бир бөлүгү бол! 

Кызматкерлер – Компаьон Банкынын башкы баалуулугу! Бардык кызматкерлерибизге ыңгайлуу шарттарды жана өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн түзүү үчүн Банк бардык аракеттерди жасайт. 

Биз төмөнкү баалуулуктарды сактайбыз: 

 1. Натыйжалуулук

 2. Батымдуулук

 3. Кардарларга көңүл топтоо 

Биздин Банкта иштөө төмөнкүлөрдү берет: 

 • уникалдуу корпоративдик маданиятта айлануу мүмкүнчүлүгү; 
 • кесиптик өсүш жана өнүгүү; 
 • үзгүлтүксүз окутуу; 
 • демилгелерди жана инновациялык сунуштарды кубаттоо; 
 • жогорку квалификациялуу эксперттер жана менеджерлер менен биргелешкен долбоорлорго катышуу мүмкүнчүлүгү; 
 • атаандаштыкка жөндөмдүү эмгек акы; 
 • эркин дресс-код; 
 • дистанциялык, гибриддик же кеңседе иштөө ыкмасы. 

Бул биз үчүн маанилүү:  

Кызматкерлерди кабыл алууда биз ачык-айкындуулук жана басмырлабоо принциптерин жетекчиликке алабыз. Эң негизгиси биз үчүн - кызматкердин кесипкөйлүк деңгээли! 

Биздин Банкка жумушка орношуу этаптары: 

 • Резюме чогултуу 
 • Телефон аркылуу маектешүү 
 • Кесиптик чеберчиликти баалоо боюнча тапшырмаларды аткаруу (зарыл болсо) 
 • Он-лайн жана / же оффлайн режиминде маектешүү 

 Биз менен бирге өнүгүү: 

Карьералык өсүш процесси ачык-айкын жана барына түшүнүктүү. Алдыдагы карьералык кадамдарды пландаштыруу кызматкерлерди жылдык баалоонун негизинде пайда болот, анын жыйынтыгы боюнча кызматкер өзүнүн менеджери менен биргеликте келечектеги мүмкүн болгон кызмат орундарын аныктап, өзүнүн индивидуалдык өнүгүү жана окутуу планын аныктай алат. 

Ички талапкерлердин артыкчылыгы: 

Компаньон Банкы өз кызматкерлеринин мансаптык өсүшүнө кызыктар. Бул жөн гана сөздөр эмес - биз бош орундардын жарымынан көбүн ички талапкерлер менен толтурабыз. 

Биргеликте жаркын келечек түзүү