Бош орундар

Компаньон Банкындагы бош орундар

Вакансия

Филиал

Жарыялоонун күнү

Башкы кеңсе

16 6 2021

Борбордук филиал

14 6 2021

Башкы кеңсе

14 6 2021

Кербен филиалы

9 6 2021

Чуй филиалы

4 6 2021

Токмок филиалы

4 6 2021

Токмок филиалы

4 6 2021

Ош филиалы

4 6 2021

Борбордук филиал

3 6 2021

Башкы кеңсе

2 6 2021