Филиалдык тармак

Чүй областы

Аты

Дарек

Иш тартиби

Кассанын режими

Телефону

Чуй филиалы Кара-Балта ш., Кожомбердиев көч., 123а Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуусуз Иш: 9:00-13:00 Тыныгуусуз
Дш-Жм: 9:00-16:30
Тыныгуусуз Иш: 9:00-12:00 Тыныгуусуз
0 (3133) 3 56 52
"Беловодское"
№ 053-08-53
Беловодск а.,
Фрунзе көч.,155
Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуусуз
Иш: 08:30-13:30
Тыныгуусуз
Дш-Жм: 09:00-16:30
Тыныгуусуз
Иш: 09:00-13:00
Тыныгуусуз
0 (3131) 554 92
"Сокулук"
№ 053-08-52
Сокулук а., Ленин көч., 124а Дш-Жм: 08:30-17:30
12:00-13:00
Иш: 8:30-13:30
Тыныгуусуз
Дш-Жм: 09:00-16:30
12:00-13:00
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
0 (3134) 708 44
Токмок филиалы Токмок ш., Султана Ибраимова көч. 66 Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
Дш-Жм: 9:00-16:30
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
0(3138) 3-27-57
"Токмок-2"
№ 053-13-110
Токмок ш., Пушкина көч. 102 Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
Дш-Жм: 09:00-17:00
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
"Ивановка"
№ 053-13-80
Ивановка а., Г. Ильина көч. Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
Дш-Жм: 9:00-16:30
Тыныгуу: 12:00-13:00
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
0 (3132) 480 33
"Кемин"
№ 053-13-77
Кемин ш.,
Жибек-Жолу көч.,77
Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуу: тыныгуусуз
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
Дш-Жм: 8:30-16:30
Тыныгуу: тыныгуусуз
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
0 (3135) 500 80
"Кант"
№ 053-13-76
Кант ш., Ленин көч. Дш-Жм: 8:30-17:30
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
Дш-Жм: 8:30-16:30
Тыныгуусуз
Иш: 9:00-13:00
Тыныгуусуз
0 (3132) 523 84