Картаны ачуу үчүн тапшырык берүү

Картаны ачуу үчүн тапшырык берүү

картаны тандоо

{{errorMessage}}

картаны тандоо

КАРТАНЫН ТҮРҮ

– Карты чыгаруу – акысыз!
– Дайымкы калдык акча – 100 сом
– Картаны тейлөө үчүн комиссия биринчи жылда – акысыз, кийинки жылдарда – 100 сом.
– Мөөнөтү өткөнгө байланыштуу кайра чыгаруу- Акысыз. Жоготкондо (уурдатканда), бүлүнгөндө, ПИН-кодду жоготкондо картаны жаңы номери менен кайра чыгаруу - 100 сом

– Карты чыгаруу – акысыз!
– Дайымкы калдык акча – 100 сом
– Картаны тейлөө үчүн комиссия биринчи жана кийинки жылдарга – акысыз
– Мөөнөтү өткөнгө байланыштуу кайра чыгаруу- Акысыз. Жоготкондо (уурдатканда), бүлүнгөндө, ПИН-кодду жоготкондо, картаны жаңы номери менен кайра чыгаруу--Акысыз, жылына 2 жолудан ашканда - 100 сом

– Карты чыгаруу – акысыз!
– Дайымкы калдык акча – 0 сом
– Картаны тейлөө үчүн комиссия биринчи жана кийинки жылдарга – акысыз
– Мөөнөтү өткөнгө байланыштуу кайра чыгаруу- Акысыз. Жоготкондо (уурдатканда), бүлүнгөндө, ПИН-кодду жоготкондо картаны жаңы номери менен кайра чыгаруу - 80 сом

КАРТАНЫН ТҮРҮ

– Жылдык тейлөө: биринчи жыл акысыз, андан ары жылына 200 сом
– Азайтылбаган калдык: талап кылынбайт
– Картаны чыгаруу: КРнын резиденттерине АКЫСЫЗ
– Картаны кайра чыгаруу: мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу КР резиденттери үчүн - акысыз, жоголгондугуна ж.б. байланыштуу 300 сом.

Картадагы валютаны тандоо

кошумча кызмат көрсөтүүлөр:

  • Логин

    Только буквы латиницей и цифры. От 4 до 16 символов.

Белги сөз

Кирилл тамгаларындагы кичинекей тамгалар гана. 4төн 16га чейин.

• ЭЛКАРТ «Жеке тараптар» - биринчи айда кызмат көрсөтүү акысыз, ай сайын 20 сом.
• ЭЛКАРТ «Пенсионер картасы» жана ЭЛКАРТ «Социалдык төлөмдөр» үчүн - берилген эмес

Автоматтык түрдө кошулган кошумча кызматтар
• Төлөм картасы аркылуу интернет-операцияларга кошулуу
• Карта боюнча СМС маалымат берүү кызматы (биринчи айда кызмат акысыз, 20 сом/ айына.)

Картаны алуу үчүн банк бөлүмү


Картаны жеткирүү


ВНИМАНИЕ
1. Выдача карты возможна при наличии оригинала паспорта.
2. Выдача карты выдается только владельцу карты, а не третьему лицу.
3. Стоимость доставки – 100 сом
4. Сроки доставки карты:
- по г. Бишкек до 5 рабочих дней. Время доставки: ПН-ПТ 10:00-19:00
- по регионам от 7 до 10-ти рабочих дней. Время доставки: ПН-ПТ 10:00-19:00

{{errorMessage2}}

Жеке маалыматтар

Сураныч, картаны алуу үчүн төмөндөгү саптарды толтуруңуз:
Баардык саптарды толтуруу керек*

* Фамилиясы

* Аты

Атасынын аты (эгер болсо)

* ИНН/ПИН

* Серия и номер паспорт

* Иштеген жери, кызматы

* Коомчулукка таанымал кызмат адамымын

Коомчулукка таанымал кызмат адамы , бул жеке тараптардын бири:
• Коомго таанымал чет элдик кызмат адамы
• Улуттук элге таанымал кызмат адамы
• Эл аралык уюмдагы коомчулукка таанымал кызмат адамы

* Булактар каражаттардын келип чыгышы

* Мобилдик номер

* Электрондук почта

Документтер

Төмөнкү документтерди тиркеп, жөнөтүшүңүз керек:
1. Паспорттун алдыңкы жана арткы капталдарынын скан-көчүрмөсү
2. Колунда паспорту бар жеке сүрөт
3. Чет өлкөлүк жарандар үчүн - Кыргыз Республикасында болуу / жашоо укугун тастыктаган документти кошумча тиркөө зарыл
Паспорттун сканерленген көчүрмөсүнүн эки тарабы тең жок болгон учурда, карта чыгарылбайт.

Сүрөттү алып, паспорттун сүрөтүн алдыдан жүктөңүз

Сүрөт тартып, паспорттун сүрөтүн артынан жүктөңүз

Сүрөт тартып, жеке сүрөтүңүздү колуңузга паспортуңуз менен жүктөңүз

Чет элдик жарандар үчүн - Кыргыз Республикасында болуу / жашоо укугун тастыктаган документ

Сфотографируйте и загрузите ваше пенсионное удостоверение

Сураныч, бардык ойлорго макул болуңуз


{{errorMessage3}}

рахмат

Сиздин картаңызды чыгаруу жөнүндө арыз жөнөтүлдү. Жакында биздин адистер сиз менен байланышат.