Филиалдык тармак

Баткен областы

Компаньон Банкы DemirBank достук банкоматтар тармагынын катышуучусу
Компаньон Банкынын Элкарт жана Visa карталарынын колдонуучулары Банктын тарифтери боюнча бардык достук тармагынын банкоматтарында кошумча комиссиясыз накталай акча ала алышат.

Аты

Дарек

Иш тартиби

Сеть банкоматов

ДКИБ - "Кызыл - Кия" с. Кызыл - Кия, ул. Асаналиева б.н. 24/7 Өнөктөш банкомат
Госпиталь города Кызыл - Кия с. Кызыл-Кия, ул. Ленина 3 24/7 Өнөктөш банкомат
Уч - Коргонская Сельская управа с. Уч - Коргон, ул. Хасанбаева б.н. 09:00 - 21:00 Өнөктөш банкомат