Филиалдык тармак

Нарын областы

Компаньон Банкы DemirBank достук банкоматтар тармагынын катышуучусу
Компаньон Банкынын Элкарт жана Visa карталарынын колдонуучулары Банктын тарифтери боюнча бардык достук тармагынын банкоматтарында кошумча комиссиясыз накталай акча ала алышат.

Аты

Дарек

Иш тартиби

Сеть банкоматов

Кочкорский филиал с. Кочкор, ул. С. Омурова, 30  Компаньон Банкы
Нарынский филиал г. Нарын, ул. Кулумбаева, 17/a Компаньон Банкы
ДКИБ - "Нарын" г. Нарын, ул. Токтосунова 24 24/7 Өнөктөш банкомат
Магазин "Халал" г. Нарын, ул. Ленина 51 24/7 Өнөктөш банкомат
Нарынское районное управление водного хозяйства г. Нарын, ул. Ленина, 188 24/7 Өнөктөш банкомат