kompanion-logo

    • Жеке кардарлар үчүн
    • Депозиттер
  • «Топтолуучу» депозит

«Топтолуучу» депозит

Толуктоо мүмкүнчүлүгү менен ишенимдүү аманат. Биргеликте келечекти түзөбүз!

«Топтолуучу» депозит ири суммадагы буюм сатып алуу үчүн акча чогултуп жаткандарга ылайыктуу.

Депозитти каалаган учуруда толуктаңыз
Банк аманатыңыздын коопсуздугуна кепилдик берет. Бардык депозиттер Депозиттерди коргоо агенттиги тарабынан камсыздандырылган.

Валюта: KGS, RUB
Мөөнөтү: сом менен 36 айга чейин, рубль менен 12 айга чейин
Минималдуу баштапкы сумма: 200 сом; 1 000 рубль
Максималдуу баштапкы сумма: 20 000 000 сом; 15 000 000 рубль
Бир жолку толуктоонун минималдуу суммасы: чектелген эмес
Ай сайын толуктоонун максималдуу суммасы: 3 000 000 сом/рубль

Акыркы толуктоо:

  • 6 айдан 12 айга чейинки мөөнөткө депозиттер аманаттын мөөнөтү аяктаганга чейин 2 ай мурун толукталышы мүмкүн
  • 12 ай же андан ашык мөөнөткө депозиттер аманаттын мөөнөтү аяктаганга чейин 3 ай мурун толукталышы мүмкүн.

Пайыздарды капитализациялоо*: Квартал сайын, пайыздарды капитализациялоо пландык датасы боюнча

Негизги сумманы жарым-жартылай чечип алуу: каралган эмес

ПАЙЫЗДЫК ЧЕНДЕР ШКАЛАСЫ

Валютасы
3 ай
6 ай
9 ай
12 ай
18 ай
2 жыл
3 жыл
Сом
3,5%
7,5%
9,5%
11%
11%
11,5%
11,5%
Рубль
2%
3%
3.5%
Эффективдүү жылдык пайыздык чен сом менен 11,99%га чейин.

Эффективдүү жылдык пайыздык чен рубль менен 3,54%га чейин.

«Компаньон Банкы» ЖАКсы депозиттердин суммасына жана мөөнөтүнө жараша жекече пайыздык чендерди бекитүү укугун өзүнө калтырат.

Депозиттин мөөнөтүн кантип узартса болот?
Келишим боюнча автоматтык түрдө узартуу каралган эмес. Эгер депозиттин ээси келишимди узартууну кааласа депозитти чечүүдөн 3 күн мурун Банкка кабар берип, келишимдин жаңы шарттарын макулдашуусу зарыл. Депозит чечиле турган күнү депозиттин ээси келбей, депозитке коюлган сумманы чечүүнү талап кылбаган учурда Банк ошол эле күнү депозиттин ээсинин эсебине депоиттин жана чегерилген пайыздардын суммасын которот.​

*Пайыздарды капитализациялоо – депозиттин чегерилген пайыздардын суммасына көбөйүшү. Чегерилген пайыздар ар үч айда келишимге кол коюлган күнгө дал келген күндөрү кошулуп турат.​​​​