kompanion-logo

    • Жеке кардарлар үчүн
    • Карталар
  • Окуучунун Элкарт картасы

Окуучунун Элкарт картасы

Бишкек шаарындагы мектеп окуучулары үчүн
button-textbutton-text

Окуучунун Элкарт картасы — Бишкек шаарындагы орто-билим берүү мекемелеринде окуган окуучулар үчүн арналган улуттук дебеттик карта.

Валюта: KGS
Даярдалуу мөөнөтү: 5-7 күн
Картанын жарактуулук мөөнөтү: 8 жыл
Жылдык тейлөө: биринчи жыл акысыз, андан ары 200 сом

Картаны алуу үчүн талап кылынуучу документтер:

16 жашка чыга элек окуучулар үчүн эсеп ата-энесинин/мыйзамдуу өкүлдүн атына ачылат. Ага карабастан картада окуучунун аты-жөнү көрсөтүлөт жана аны окуучу пайдаланат.

Документ мектепте толтурулат.

1. Анкета — банктык эсеп ачуу үчүн арыз.

2. Ата-энесинин/мыйзамдуу өкүлдүн паспортунун көчүрмөсү

3. Окуучунун туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү

4. Мыйзамдуу өкүл экенин тастыктоочу документтер: туулгандыгы тууралуу күбөлүк, соттун чечими же (эгер карта мыйзамдуу өкүлдүн атына ачылса же окуучунун туулгандыгы тууралуу күбөлүгүндө ата-энеси көрсөтүлгөн эмес болсо) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка документтер.
5. Сүрөтү менен форма №3 жана өспүрүпдүн мыйзамдуу өкүл – ата-энеси (асырап алуучу) же ишенимдүү адам тарабынан тастыкталган кол тамгасы.

16 жашка чыккан окуучулар үчүн:

1.Паспорт

2.Анкета — банктык эсеп ачуу тууралуу арыз.