kompanion-logo

    • Жеке кардарлар үчүн
    • Акча которуулар
  • Биздин Компаньон

Биздин Компаньон

Кыргызстан боюнча акча которуулары

Биздин Компаньон — акча каражаттарды Кыргызстан боюнча эсеп ачпастан жөнөтүү жана алуу системасы. Жөнөтүлгөн которууну Компаньон Банкынын каалаган кеңсесинде же тиркемеге алса болот.

Которууну кантип алуу же жөнөтүү керек?

Которууну жөнөтүү үчүн өлкөнү, шаарды, алуучунун аты-жөнүн билүү жана Комапаньон Банкынын кеңселеринин бирине паспорт менен кайрылуу жетиштүү. Которууну алуу үчүн паспорт же өздүгүңүздү тастыктоочу башка документтерди көрсөтүшүңүз кажет. Негизгиси документтеги аты-жөнүңүз которууну жиберген киши көрсөткөнгө дал келиши керек.  

Тарифтер

Комиссия тарифтер боюнча суммага которуунун суммасына жана валютасына карата төлөнөт. Тарифтер менен шилтеме аркылуу өтүп же Компаньон Банкынын кеңселеринде таанышса болот.

МААНИЛҮҮ!

Накталай төлөө үчүн айрым пункттарда кошумча комиссия алынышы мүмкүн. 

Жеке жактар үчүн негизги тарифтер

mobile

Сиздин Компаньон.

Сиздин мобилдик банк.

Бардык банктык кызматтар бир тиркемеде!

button-textbutton-text