kompanion-logo

    • Жеке кардарлар үчүн
    • Карталар
  • Элкарт эмгек акы картасы

Элкарт эмгек акы картасы

Коммерциялык жана бюджеттик уюмдардын кызматкерлери үчүн төлөм картасы
button-textbutton-text

Элкарт эмгек акы картасы –  Коммерциялык жана мамлекеттик уюмдардын маянаны банктык картага алуучу кызматкерлери үчүн улуттук төлөм картасы. Бул карта уюмдарды эсеп-кассалык чыгымдардан бошотуп, кызматкерлерге айлык берүүнү жеңилдетет.

Валюта: KGS
Даярдалуу мөөнөтү: 5-7 күн
Картанын жарактуулук мөөнөтү: 8 жыл

Картаны алуу үчүн талап кылынуучу документтер:

  • Арыз жана картаны чыгаруу үчүн анкета
  • Аралыктан банктык тейлөө (Интернет-банкинг) системасын кошууга арыз
  • Өздүктү тастыктоочу документ.