kompanion-logo

    • Жеке кардарлар үчүн
    • Карталар
  • «Социалдык төлөмдөр»

«Социалдык төлөмдөр»

Социалдык төлөмдөрдү жана акчалай компенсацияларды алуу үчүн Элкарт картасы
button-textbutton-text

Элкарт «Социалдык төлөмдөр» картасы — Компаньон Банкынын социалдык багыттагы продукту. Карта социалдык жөлөк пулдарды жана акчалай компенсацияларды жылдык тейлөө үчүн комиссиясыз алууга багытталган. Карта акысыз чыгарылат.


Валюта:
KGS
Даярдалуу мөөнөтү: 5-7 күн

Картанын жарактуулук мөөнөтү: 8 жыл
Жылдык тейлөө: акысыз

Картаны алуу үчүн талап кылынуучу документтер:

Арыз жана картаны чыгаруу үчүн анкета

Аралыктан банктык тейлөө (Интернет-банкинг) системасын кошууга арыз

Өздүктү тастыктоочу документ