kompanion-logo

    • Жеке кардарлар үчүн
    • Карталар
  • «Жеке жактар үчүн»

«Жеке жактар үчүн»

Жеткиликтүү жана ишенимдүү төлөм картасы
button-textbutton-text

Элкарт картасы — кеңири функцияларды камтыган улуттук төлөм картасы. Элкарт картасы менен акчаңызды коопсуз сактоого, которууларды алууга, Кыргызстандын аймагында товар жана кызматтарга төлөөгө болот. Элкарт «Жеке жактар үчүн» картасы NFC — жакын контактсыз байланыш системасы менен жабдылган. Анын жардамы менен сатып алууларды төлөө оңойлоп, картаны башка бирөөгө берүү зарылдыгы жоголот.


Валюта: KGS
Даярдалуу мөөнөтү: 5-7 күн
Картанын жарактуулук мөөнөтү: 8 жыл
Жылдык тейлөө: биринчи жыл акысыз, андан ары 100 сом

Картаны алуу үчүн талап кылынуучу документтер:

  • Арыз жана картаны чыгаруу үчүн анкета
  • Аралыктан банктык тейлөө (интернет-банкинг) системасын кошууга арыз
  • Өздүктү тастыктоочу документ.