kompanion-logo

    • Жеке кардарлар үчүн
    • Карталар
  • Пенсионердин Элкарт картасы

Пенсионердин Элкарт картасы

Пенсия картага дароо түшөт
button-textbutton-text

Пенсионердин Элкарт картасы – пенсияны Элкарт төлөм картасына алуунун заманбап жана ыңгайлуу ыкмасы. Картадагы 1 000 сомдон жогорку калдыкка жылына 3% чегерилет. Кошумча бонус — картаны акысыз чыгаруу жана андан ары акысыз тейлөө.

Валюта: KGS
Даярдалуу мөөнөтү: 5-7 күн
Картанын жарактуулук мөөнөтү: 8 жыл
Жылдык тейлөө: акысыз

Пенсияны ЭЛКАРТ картасына алуу үчүн төмөнкүлөрдү аткаруу керек:
1. Банктын кеңселеринин бирине паспорт жана пенсиялык күбөлүк менен кайрылуу.

2. Банктык эсеп боюнча (реквизит) маалыматтар камтылган келишим түзүлгөндөн кийин пенсия боюнча ишиңиз жайгашкан жердеги КР Социалдык фондунун аймактык башкармалыгына кайрылып, пенсияны ачылган банктык эсепке которууну сурап азыр калтыруу.

3. Пенсия Компаньон Банкы тарабынан чыгарылган ЭЛКАРТ картасына түз которулат.