Компаньон электрондук капчыгы

Электрондук капчыктын мүмкүнчүлүктөрү

  • Кызматтарга акы төлөө – керектелүүчү кызматтардын, ошондой эле кредитти жабуу, депозитти толуктоо, эсептешүү эсебин жана төлөм картасын толуктоо сыяктуу кеңири тизмеси.
  • Ыңгайлуулук – капчыкта алуучунун реквизиттерин, абоненттин өздүк эсептерин сактоого жана бир басуу менен төлөмдү жасоого болот.  
  • Которуулар — бул өз электрондук капчыгыңдан башка электрондук капчыкка которуу мүмкүндүгү. Бул жөнөтүүчүнүн да, алуучунун да убактысын үнөмдөйт. Мында алуучу сиздин которууңузду дароо алат.
  • Коопсуздук – электрондук капчык бул биринчи кезекте төлөмдөрдүн коопсуздугу. Капчыкты пайдалануу менен жасалган бардык операциялар боюнча SMS/Push маалымдоо жөнөтүлөт.
  • Ийкемдүүлүк – электрондук капчыкты иштеп чыгуучулар функционалды өркүндөтүүнүн жана анын ыңгайлуулугунун үстүнөн үзгүлтүксүз иштешүүдө. Мисалы, азыр телефондогу контакттардын тизмесинен алуучунун реквизиттерин кол менен киргизип отурбастан, QR код аркылуу которууга жана кызматтарга жана товарларга акы төлөөгө болот.
  • Акчаны накталоо – акчаны электрондук капчыктан төлөм картына которууга болот.

*Электрондук капчыкка ЭЛКАРТ төлөм картаны байланыштыруу жетиштүү. Ал үчүн төлөм карттын номерин, карттын эскирүү мөөнөтүн, жана CVV2 кодду (карттын арткы бетиндеги код) киргизүү керек. Андан кийин которууларды жана төлөмдөрдү байланыштырылган карттан жүргүзүүгө болот.