Компаньон электрондук капчыгы

Электрондук капчыкты каттоо

Электрондук капчыкты каттоо үчүн төмөнкүлөр зарыл:

- мобилдик телефондун номерин киргизүү;

- бир жолку ПИН кодду киргизүү, ал СМС билдирүү менен жөнөтүлөт,

- жаңы ПИН кодду киргизүү*.

* Мында коопсуз жана жетиштүү татаал ПИН код ойлоп табуу сунушталат. ПИН кодду алмаштырууда айкын, жеңил болжолдонулуучу комбинациялардан, мисалы: телефон номеринин аягы, туулган дата ж.б. сыяктуулардан качуу керек. Электрондук капчыкты пайдаланууда жеке маалыматтардын коопсуздугу жана сактоо эрежелерин кармануу зарыл.

Электрондук капчыкка катталуу үчүн кардар банктык эсепке ээ болуу же аны ачуу үчүн атайын банкка баруунун зарылчылыгы жок. Электрондук капчыкты ачууга мобилдик телефондун болуусу гана жетиштүү.