"Компаньон” мобилдик тиркемеси

Кыргызстан боюнча акча которуулар

“Компаньон” мобилдик тиркемеси – бул жеке жактар арасында тез которууларды ишке ашыруу үчүн ыңгайлуу курал.

Тиркемеде Кыргызстан боюнча которуулардын төмөнкү түрлөрү жеткиликтүү:

"Компаньон" мобилдик тиркемеси