ЮНИСТРИМ

ЮНИСТРИМ акча которуулар системасынын артыкчылыктары:

  • Которууларды рубль ишке ашырууга болот;
  • Россия, КМШ жана чет өлкөлөр боюнча акча которуулар Юнистримдин жана өнөктөш банктардын 100 миңден ашуун пункттарында;
  • Даректүү жана дареги жок которуулар;
  • Тариздөөнүн жөнөкөйлүгү;
  • Которуунун абалын Юнистрим системасынын сайтында on-line режимде текшерүү жана пландалган которуунун комиссиясын эсептөө мүмкүндүгү.

ЮНИСТРИМ акча которуулар системасынын тарифтери