Акча которуулар

Клиринг/Гросс

Компаньон Банкынын бөлүмдөрү аркылуу улуттук валютада акча которуулар:

  • Клиринг системасы боюнча накталай эмес которуулар (кабыл алуу убактысы 11.00гө чейин) *
  • Гросс системасы боюнча накталай эмес которуулар (кабыл алуу убактысы 15.00гө чейин) **

Которууну ишке ашыруу үчүн Сизге төмөнкүлөр зарыл:

  • Банкта эсеби болуу;
  • эсебиңизди которуунун жана комиссиянын суммасында толуктоо;
  • төлөмдү ишке ашыруу үчүн зарыл реквизиттерди берүү.

Клиринг системасы жана «ГРОСС» системасы боюнча которуулар – бул Кыргыз Республикасынын территориясындагы банктар аралык накталай эмес которуулар. Которуулар жөнөтүүчүнүн эсептешүү эсебинен алуучунун эсептешүү эсебине которулат. ГРОССтун клирингден айырмасы ылдамдыгында жана көлөмүндө. ГРОСС ири жана шашылыш төлөмдөрдү жүргүзүүдө колдонулат.

*КЛИРИНГ боюнча бир төлөм тапшырыгынын которуу суммасы - 1 000 000 сомго чейин

**ГРОСС системасы боюнча бир төлөм тапшырыгынын которуу суммасы - 1 000 000 сомдон жогору

Жеке жактар үчүн негизги тарифтер 

Банк эсебин ачуу үчүн зарыл документтердин тизмеси