Акча которуулар

Биздин Компаньон

Акча которуулар системасы «Биздин Компаньон» банктык эсеп ачуусуз өлкө ичинде тез жана оңой түрдө акча которууну жиберүүгө жол берет.

«Биздин Компаньон» акча которуулар системасынын артыкчылыктары:

  • Ийкемдүүлүк. Которууну сом, АКШ доллар, евро, рубль менен иш жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк
  • Пайда. Которуу үчүн төмөн комиссия
  • Ыкчамдуулук. Акча которуунун жетишинин ылдамдуулугу – 4 мүнөт 
  • Ыңгайлуулук. Которууну эсеп ачуусуз иш жүзөгө ашыруу 
  • Жеткиликтүүлүк. Кеңири филиалдык тармак – бүткүл өлкө боюнча 100 ашык филиалдар жана сактык кассалар
  • Оңойлук. Акча которууну жиберүү же алуу үчүн паспортту жаныңызга болуу жетиштүү
  • Ишенимдүүлүк. Банк акча каражаттарынын коопсуздугуна кепилдик берет

Которуу үчүн комиссия

сом

40 000 сомго чейин

40 сом*****

40 000 сомдон жогору

которуу суммасынан

0,1% *****

USD

400 USD чейин

0,6 USD

400 USD жогору

которуу суммасынан 0,15%

EUR

до 335 EUR

0,5 EUR

335 EUR

которуу суммасынан 0,15%

RUB

27 000 RUB чейин

40 RUB

27 000 RUB – 100 000 RUB

которуу суммасынан 0,15%

100 000 RUB жогору

которуу суммасынан 0,3%

 

*Айрым пункттарда накталай төгүм үчүн кошумча комиссиялар колдонулушу мүмкүн

"Биздин Компаньон" акча которуулар системасынын тарифтери