Кредиттер

Керектөө кредиттери

Акция! Кредиттер боюнча пайыздык ставкаларды төмөндөтүү!

Мөөнөтү: 2022-жылдын 10-январынан баштап

  • Жеке жактар үчүн керектөө максаттары үчүн кредит: турак-жай шарттарын жакшыртуу, кыймылсыз мүлк алуу, билим алуу, эс алуу, дарылануу, автоунааларды жана башка буюмдарды сатып алуу. 

Кредиттердин шарттары

Пайыздык чен

 22,5%  19,5% башталат*

Валютасы

 Сом

Кредиттин мөөнөтү

 3 айдан 60 айга чейин

Кредиттин суммасы

 5 000 сомдон 2 000 000 сомго чейин

Камсыздоо

 Кыймылдуу мүлк жана/же кыймылсыз мүлк жана кепилдик.

*Натыйжалуу пайыздык чен 21,5% башталат

Толук маалымат жана насыянын толук баасын билүү үчүн, анын ичинен кредит алууга байланыштуу эффективдүү пайыздык ченди жана кардардын бардык чыгымдарын билүү үчүн биздин филиалдарга жана сактык кассаларга кайрылыңыздар. 

Кредит алуу үчүн керектүү документтер:

  • Кредит алуучунун, кепилдин жана күрөө берүүчүнүн паспорту;

  • Берилген күрөө мүлкүнүн түрүнө байланыштуу күрөө мүлк документтери – кыймылсыз мүлктүн техникалык паспорту, кыймылсыз мүлктүн укук белгилөөчү документтери, транспорттук унааны каттоо тууралуу күбөлүгү ж.б.;

  • Банктын талабы боюнча кредиттин түрүнө байланыштуу башка документтер.

Кредиттик келишимди түзүүгө карата коомдук оферта

«Компаньон Банкы» ЖАК кардарларынын жөнөкөй электрондук колтамганы колдонуу эрежелери

Өтүнмөнү толтуруу

Насыянын наркын эсептөө

мес.

Насыяны төлөө графиги

Бул эсептөөлөр мисал катары келтирилген. Насыянын так эсептөөлөрүн насыя адистерибизден ала аласыз

Өтүнмөнү толтуруу