Филиалдык тармак

Ысык-Көл областы

Компаньон Банкы UMAI төлөм системасынын өнөктөшү
Бүткүл өлкө боюнча Банктын бөлүмдөрүндө жайгашкан Компаньон Банкынын төлөм терминалдары эсептешүү эсебин толуктоо, насыя жана коммуналдык кызматтар үчүн, интернет-провайдерлердин, мобилдик операторлордун кызматтары үчүн төлөө, мобилдик капчык эсебин толуктоо ж.б. мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бишкек шаарынын соода борборлорунда жайгашкан UMAI төлөм терминалдары 180 ден көп кызматтардын түрүн төлөө мүмкүнчүлүгүн берет.

Аты

Дарек

Иш тартиби

Сеть терминалов

Балыкчинский филиал ул. Ж.Аманбаева, 214 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-04-27 ул.Советская, 38 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-04-21 ул. Курмашева, 59 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-04-22 ул.Советская 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-03-16 ул. Мокоева, 73 08.00-18.00 Компаньон Банкы
Каракольский филиал ул.Орозова, 10 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-04-25 ул. Баатыркан, 40 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-04-23 ул. Ленина, 55 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-03-15 ул.Курманбекова, 29 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-03-14 ул. Б.Ибраева, 64 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-03-19 ул. Торгоева, 43 кв.2-3 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-03-12 ул. Арык-Мырза, 31 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-03-11 с. Теплоключенко, ул. Кадыр-Аке, 08.00-18.00 Компаньон Банкы