Филиалдык тармак

Чүй областы

Компаньон Банкы UMAI төлөм системасынын өнөктөшү
Бүткүл өлкө боюнча Банктын бөлүмдөрүндө жайгашкан Компаньон Банкынын төлөм терминалдары эсептешүү эсебин толуктоо, насыя жана коммуналдык кызматтар үчүн, интернет-провайдерлердин, мобилдик операторлордун кызматтары үчүн төлөө, мобилдик капчык эсебин толуктоо ж.б. мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бишкек шаарынын соода борборлорунда жайгашкан UMAI төлөм терминалдары 180 ден көп кызматтардын түрүн төлөө мүмкүнчүлүгүн берет.

Аты

Дарек

Иш тартиби

Сеть терминалов

Токмокский филиал ул. Советская, 106 а 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-13-76 ул.Ленина, 68А 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-13-77 ул. Каракольская 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-13-79 ул.Даниярова, 53 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-13-78 ул. Кудряшова, 37 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-13-80 ул. Фурманова, 27 08.00-18.00 Компаньон Банкы
Чуйский филиал г. Кара-Балта, ул. Кожомбердиева, 123а 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-08-52 ул. Ленина, 124 а 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-08-53 ул. Фрунзе, 155 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-08-55 ул. 60 лет Октября, б/н 08.00-18.00 Компаньон Банкы
№ 053-08-56 ул.Тынчтык, 25 08.00-18.00 Компаньон Банкы