Финансылык көрсөткүчтөр

Финансылык көрсөткүчтөр

2022

Финансылык отчеттор

2021

Чейректик отчеттор

Финансылык отчеттор

2020

Консолидацияланган жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

Чейректик отчеттор

Финансылык отчеттор

2019

Консолидацияланган жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

Чейректик отчеттор

Финансылык отчеттор

2018

Консолидацияланган жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

Чейректик отчеттор

Финансылык отчеттор

2017

Консолидацияланган жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

Финансылык отчеттор

2016

Консолидацияланган жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

Финансылык отчеттор

2015

Консолидацияланган жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

2014

Консолидацияланган жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

2013

Консолидацияланган жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

2012

Консолидацияланган жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

2011

Консолидацияланган жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

2010

Консолидацияланган жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

2009

Консолидацияланган жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

2008

Консолидацияланган жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

2007

Консолидацияланган жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу