Банк тууралуу

Корреспондент Банктары

БАЙЛАНЫШТАР

«Компаньон Банк» ЖАК
Кыргыз Республикасы, 720044
Шота Руставели к., 62, Бишкек
Тел.: +996 (312)  33 88 00 

e-mail: office@kompanion.kg, банктык кызматтарды көрсөтүү жана тейлөө боюнча - info@kompanion.kg.

БАНК РЕКВИЗИТТЕРИ

Кыргыз Сомдо төлөмдөр үчүн

«Компаньон Банк» ЖАК
Кыргыз Республикасы, 720044
КР УБдагы корреспонденттик эсеби: 1013810003780106

БИК 113001

ИНН 01210200410119

ОКПО: 23672096

 

Чет элдик валютада төлөмдөр үчүн

«Компаньон Банк» ЖАК
Кыргыз Республикасы, 720044
Шота Руставели к., 62, Бишкек
 SWIFT коду: KOMPKG22

 

«Компаньон Банк» ЖАК корреспонденттик банктары

Наименование 

SWIFT - code

Валюта

Номер счета 

Landesbank Baden-Wurttemberg, Stuttgart, Germany

SOLADEST

EUR

2809577

Bank of Communications, Shanghai, China

COMMCNSHSHI

CNY

310899991010003067120

KB Kookmin Bank,             

Seoul, Korea

via JPMorgan Chase Bank N.A., NY, USA, SWIFT: CHASUS33

CZNBKRSE

USD

8D1-8USD-01-5

«Банк «МБА – МОСКВА» ООО,
Москва, Российская Федерация

БИК 044525502, Корр/счет №30101810000000000502 в
ГУ Банка России по ЦФО

RUB

30111810600000003335

АО «Банк ЦентрКредит»,

Алматы, Республика Казахстан

KCJBKZKX

KZT

KZ508562013111651953


КОМПЛАЕНС-КӨЗӨМӨЛҮ