Жеке кардарларга

Төлөм карталары

«Компаньон Банкы» ЖАК Элкарт төлөм картасы -  бул жеткиликтүү, жана эң негизгиси ишенимдүү жана коопсуз банк продуктысы. Бул карта улуттук валютада нак эмес эсептешүү үчүн колдонулат: айлык акы, пенсия, жөлөкпул, салык төлөө, бажы салыктары, камсыздандыруу акы, коммуналдык кызматтар жана башка. 

«Компаньон Банкы» ЖАК Элкарт төлөм картасынын артыкчылыктары:

  • соода-кызмат ишканаларында товар жана кызмат үчүн төлөө
  • коммуналдык кызматтар үчүн төлөө
  • эсеп тууралуу мини-көчүрмө жана SMS билдирүү алуу
  • CARDEX аркылуу акча которуу (КР бардык региондору боюнча туугандардын жана жакындардын карталарына тез акча которуу мүмкүнчүлүгү)
  • КР бардык территориясы боюнча Компаньон Банкынын жана өнөктөш банк Демир Банктын банкоматтарынан күнү-түнү акча алуу мүмкүнчүлүгү

 «Компаньон Банкы» ЖАК Элкарт картасынын негизинде төмөнкү продукттор сунуштайт:

1. «Айлык акы долбоору» Элкарт төлөм картасы  улуттук төлөм системасынын картасы. Бул карта коммерциялык жана бюджеттик уюмдардын кызматчылары үчүн колдонулат. Кошумча артыкчылыктары: карталарды акысыз чыгаруу, айлык акыны которуу.

2 «Пенсионердин картасы» Элкарт төлөм картасы- бул пенсионерлердин өздөрүнүн Элкарт карталарына заманбап жана ыңгайлуу түрдө пенсия алуу мүмкүнчүлүгү. Эсептин калдыгына 5% кошуп эсептөө каралган! Кошумча бонус- картаны акысыз чыгаруу жана андан кийин аны акысыз тейлөө.

3.  «Жеке жактар» Элкарт төлөм картасы – улуттук валютада акча каражаттарын алуу жана/же сактоонун ишенимдүү жана ыңгайлуу жолу болуп саналат. Ошондой эле, товар жана кызматтар үчүн нак эмес түрдө төлөсө болот. Картаны тейлөө биринчи жылы толугу менен бекер.

4. «Депозиттик» Элкарт төлөм картасы  - топтоо функциясы бар дебет картасы. Анын жардамы менен бир гана товарлар жана кызматтар үчүн төлөө эмес, акча үнөмдөө да мүмкүн! Азайтылбаган калдыктын суммасына пайыздарды эсептөө каралган - жылдык 12% чейин! Толук маалыматты бул жакта билсеңиз болот.

 

«Компаньон Банкы» ЖАК банктык төлөм карталарын чыгаруу жана тейлөө эрежелери

«Компаньон Банкы» ЖАК Элкарт төлөө карталарын чыгаруу жана тейлөө боюнча тарифтери