Банк тууралуу

Корреспондент Банктары

«Компаньон Банкы» ЖАК Корреспондент Банктары

Аты

Валюта

SWIFT-code

Россия Федерациясы

«Сбербанк» ААК

RUB

SABR RU MM

USD

EUR

 ТрансКапиталБанк ААК

RUB

TJSCRUMM

USD

EUR

GBP

CHF

"ЮНИСТРИМ"  КБ АК

RUB

UMTNRUMM

USD

EUR

 «Тейлөө Борбору» БЭНУ (ЖЧК)

RUB

CUPCRU55

USD

EUR

 КИВИ Банк (АК)

RUB

BELERUMM

USD

EUR

Казахстан Республикасы

 «Кахахстан Элдик Банкы» АК

KZT

HSBKKZKX

USD

EUR

 «Центр Кредит Банкы» АК

KZT

KCJBKZKX

USD

EUR

Кытай

Bank of Communications

CNY

COMMCNSHSHI

КОМПЛАЕНС-КӨЗӨМӨЛҮ

КОМПЛАЕНС-КӨЗӨМӨЛҮ